|
|
|
|
|
|
 

 
  HİZMETLER

» ÇEVRE DANIŞMANLIĞI  

ÇESAM, sürdürülebilir çevre danıÅmanlık hizmetleri ile çevresel konularda çalıÅmalargerçekleÅtirmektedir. Ä°Åletmenizin büyüklüÄüne ve risklerine göre aylıkperiyodik denetimler gerçekleÅtirilmektedir.ÇESAM merkez telefonlarından, e-posta adreslerinden, faksından ve ilgili uzmankiÅiden sürekli olarak danıÅmanlık hizmeti alınabilir.

ÇESAM Çevre DanıÅmanlık Konuları:
1. Çevresel Ön Durum TespitiTüm iÅletme proseslerinin çevreyeetkileri açısından incelenmesi, uygunsuzluklarınve düzeltme faaliyetlerininbelirlenmesi, tespit edilen hususlarınüst yönetime raporlanması

2. Atık Yönetim Planının HazırlanmasıBir yıl boyunca izlenerek kayıtlarıntutulması ve 1 yılın sonunda 3 yıllık“Atık Yönetim Planı” oluÅturularakValiliÄe bildirim yapılması(Valilik’e bildirilmesi zorunludur)

3. Atık Beyan Formlarının HazırlanmasıHer yıl Åubat ayına kadar Çevre Ä°lMüdürlüÄü’ne verilmesi (Zorunludur)

4. Ä°zleme ve Ölçme Planının OluÅturulmasıve Takibi

5. Atık Bertaraf Yöntemlerinin veFirmalarının Belirlenmesinde TeknikDestek Verilmesi

6. Periyodik Denetimlerinin Yapılmasıve RaporlanmasıİÅyeri Çevre Mevzuatları açısındanperiyodik olarak denetlenir ve raporlamayapılır.

7. Çevresel Acil Durum PlanlarınınOluÅturulması

8. Çevresel Acil Durum Planlarının Hazırlanmasıve Tatbikatının YapılmasıPeriyodik olarak sızıntı ve dökülmeyeiliÅkin tatbikat yapılır ve raporlandırılır.

9. Tehlikeli Atık Yönetim PlanınınHazırlanması

10. Atık Azaltma Teknolojileri KonusundaTeknik Destek Verilmesi

11. Atık Envanterinin OluÅturulması

12. Tehlikeli Atık AlanlarınınOluÅturulmasında Teknik DestekVerilmesi

13. Atık Analizlerinin Yaptırılması

14. Mevzuat DeÄiÅiklikleri HakkındaFirmanın Bilgilendirilmesi

15. Çevre Bilinçlendirme EÄitimleriVerilmesi

Bu baÄlamda verilen eÄitimler:
• Çevrenin önemi ve çevre kirliliÄininsonuçları
• Çevre kirliliÄine neden olan atıklarve çeÅitleri (iÅlemeden kaynaklananatık ve çeÅitleri)
• Çevre Mevzuatı gereÄi sorumluluklarve görevler
• Çevresel yaptırımlar1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN