|
|
|
|
|
|
 

 
  HİZMETLER

» İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ  

Ä°ÅYERÄ° HEKÄ°MLÄ°ÄÄ°
ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı’na bildirim yapılmak üzere “Ä°Åyeri HekimliÄi” hizmeti verilmektedir.

Ä°Åyeri HekimliÄini Destekleyen Hizmetlerimiz:
- AÄır Ä°Å Muayenesi /Portör Muayenesi
- AÄır Ä°Å Muayenesine Esas Laboratuvar Tetkikleri
- AkciÄer Filmi- Odyometri (Ä°Åitme) Testi- Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
- Tam Kan Tetkiki- Toksikolojik Testler
- AÄır Metaller
- Biyokimyasallar Testler
- BulaÅıcı Hastalık Testleri

Ä°SG DANIÅMANLIÄIHÄ°ZMETLERÄ°
Ä°Å GüvenliÄi DanıÅmanlıÄını Destekleyen Hizmetlerimiz:
- Risk DeÄerlendirmelerinin yapılması,tehlikelerin tespit edilmesi veönerilerin hazırlanması,
- Acil Eylem Planı Hazırlanması
- Ä°Å SaÄlıÄı GüvenliÄi mevzuatınınöngördüÄü içerikte eÄitimlerin verilmesive belgelendirilmesi,
- Aylık denetim ve gözetim faaliyetlerininyürütülmesi,
- Aylık Ä°Å SaÄlıÄı GüvenliÄi KuruluüyeliÄinin yürütülmesi,
- üzeltici faaliyetlerin takibi.
- Saha denetimlerinin yapılması.

Ä°Å GÜVENLÄ°ÄÄ°UZMANLIÄI HÄ°ZMETLERÄ°
ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı’nabildirim yapılmak üzere “Ä°Å GüvenliÄiUzmanlıÄı” hizmeti verilmektedir.

Ä°Å GüvenliÄi Mühendislik Test veKontrolleri:
- Kazanların Periyodik Testi,
- Kompresörlerin Periyodik Testi,
- Kaldırma Araçlarının Periyodik Testi,
- Forkliftlerin, Liftlerin veYük Asansörlerinin Periyodik Testi,
- Elektrik Tesisatı ve TopraklamaKontrollerinin Yapılması,
- Paratoner Topraklama Test veKontrollerinin Yapılması.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN