|
|
|
|
|
|
 

 
  HİZMETLER

» ATIK TAŞIMA DEPOLAMA ve BERTARAF HİZMETLERİ  

TEHLÄ°KELÄ°ATIKLAR:
Çevre ve Ä°nsan için tehlike arzeden yanıcı, yakıcı, kanserojen,patlayıcı, tahriÅ edici ve zehirli atıkların tümüne verilen genel bir tanımlamadır.

Tehlikeli atıkların canlıların saÄlıÄını tehdit eden özelliklerinden dolayı diÄer atıklardan ayrı olarak uygun bir Åekilde toplanıp iÅlem görmesi zorunludur.

GeliÅmiÅ ve geliÅmekte olan ülkelerde sanayileÅme arttıkça, beraberinde atık miktarı da artmakta ve geliÅme ile birlikte tehlikeli atık kavramı çevre sorunları arasındayerini almıÅtır.

Toplumların ekonomik geliÅmeden vazgeçmeleri beklenemeyeceÄinden,çözüm hem ekonomik geliÅmeyi devam ettirecek, hem de çevreyi koruyacak yeni yaklaÅımların geliÅtirilmesidir.

ÇeÅitli endüstriyel faaliyetler sonucu oluÅan tehlikeli atıkların doÄrudan uzaklaÅtırılması çevresel açıdan büyük sakıncalar yaratmaktadır.

Ä°nsan saÄlıÄını doÄrudan veyadolaylı yönden tehdit eden bu türatıkların özel iÅlemlerden geçirildikten ve tehlike yaratan kirleticiler minimum düzeye indirildikten sonra uzaklaÅtırılması gerekmektedir.

ÇESAM ülkemizde var olan TehlikeliAtik sorununa uzman kadrosuile çözümler geliÅtirmektedir.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN