|
|
|
|
|
|
 

 
  HİZMETLER

» TIBBİ LABORATUVAR HİZMETLERİ  

A - AÄır ve Tehlikeli Ä°Åler YönetmeliÄi Kapsamında Düzenlenen SaÄlık Raporlarına Esas TeÅkil Eden Tetkikler
AÄır Ä°Å ÇalıÅma Raporları: "AÄır ve Tehlikeli Ä°Åler YönetmeliÄi" Madde 8 GereÄince Yapılan tetkikler ve muayene sonucu iÅçilere çalıÅacakları iÅ için uygun olup olmadıklarına dair verilen sıhhi rapordur. ÇalıÅanların saÄlık raporu yılda 1 kez tekrarlanmalıdır.  

MUAYENEYÄ° DESTEKLEYEN TETKÄ°KLER:

1- AkciÄer Grafisi
Tozlu ve Kimyasal islerde çalıÅanların ise giriÅ ve periyodik muayenelerinde akciÄerlerin radyolojik olarak incelenmesi gerektiÄinde tomografi, sipirometrik inceleme gibi ileri tetkiklerin yapılması ise uygunluk deÄerlendirilmelerinde büyük önem taÅımaktadır. Bu kapsamda; 

•P-A AkciÄer Filmi
•AkciÄer Tomografisi
•Lateral AkciÄer Filmi 
•Sipirometrik Ä°ncelemeleri yapılmaktadır.

AkciÄer incelemelerinin sonuçları mesleki maruziyet hakkında bilgi içeren bir raporla sunulmaktadır.

2- Solunum Fonksiyon Testi
Tozlu ve kimyasal islerde çalıÅanların ise giriÅ ve periyodik muayenelerinde bu test yapılarak çekilecek AkciÄer PA ile birlikte deÄerlendirilmektedir. 

3- Kulak Odyo Testi
Odyolojik inceleme testleri ISO 8-1983 uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları ISO 1999 ve Amerikan standardı ANSI-S3-1 sınıflandırmasına uygun deÄerlendirilmektedir. Gürültülü islerde çalıÅanların her iki kulak havayolu ve kemik yolu ölçümleri ile iÅitme durumu deÄerlendirilerek rapor edilmektedir.

4- Tam Kan
Tanıda bulunmaya yardım edebilecek verilerin elde edilebilmesi için gerekli olan bir testtir. Tam kan sayımında 18-22 parametreye bakılmakta olup, sonuçlar diÄer bulgularla birlikte deÄerlendirilir.

5- Kanda AÄır Metal ve Kimyasal Testler
"AÄır ve Tehlikeli Ä°Åler YönetmeliÄi" gereÄince, kanda aÄır metal karıÅma riski olan sektörlerde çalıÅan isçilerin durumlarının deÄerlendirilebilmesi için yapılan tetkiklerdir. Bunlar baÅlıca: Civa, kadmiyum, nikel, kurÅun, arsenik, idrarda fenol, hippürük asit vb. maddelerinden oluÅmaktadır.

6- Tetanos AÅısı
ÇalıÅma ortamlarından kaynaklanabilecek tetanos hastalıÄı riskine karÅı tedbir olarak yapılan koruyucu saÄlık hizmetidir.

7- Risk Gruplarına Göre Belirlenecek DiÄer Tetkikler ve AÅılar
Her sektörün kendine göre risk içerdiÄi düÅünüldüÄünde, iÅyerlerinde çalıÅan isçiler için birçok tetkik söz konusudur. Sektöre göre yapılacak risk araÅtırması sonucunda tetkik tespitleri yapılıp uygulanmalıdır. GerektiÄinde diÄer aÅılar da yapılmalıdır.

8- Göz Muayenesi
“Ekranlı Araçlar” yönetmeliÄi kapsamında göz kusurlarının ve gerekli tedavi yöntemlerinin tespit edilebilmesi için gerekli tetkik ve muayenedir.


B - Portör Muayenesine Esas TeÅkil Eden Tetkikler

1593 Sayılı UHK'nun 126 ve 127'nci maddeleri gereÄi “Gıda ile temas edenler her 3 ayda bir bulaÅıcı hastalık taÅımadıÄına dair saÄlık raporu almalıdır” denmektedir.

MUAYENEYÄ° DESTEKLEYEN TETKÄ°KLER:

1- AkciÄer Grafisi
1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun amir hükmü gereÄi, gıda ile temas edenler kendilerini muayene ettirip bulaÅıcı hastalıÄı olmadıÄına dair saÄlık raporu almaları emredilmiÅtir. Bu kapsamda gıda ile temas edenler akciÄer tüberkülozu taÅımadıÄına dair belge almak üzere akciÄer filmi çektirmektedir.

2- Gaita Kültürü
Gıda sektöründe çalıÅan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Yapılan incelemede amaç sindirim sisteminde bulunabilecek bulaÅıcı hastalık amillerini tespit etmektir.

3- Gaita Parazit
Gıda sektöründe çalıÅan isçiler için gerekli bir tetkiktir. BulaÅıcı hastalık riskine karÅı parazit aranması tetkikidir.

4- Burun Kültürü
Gıda sektöründe çalıÅan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Yine bulaÅıcı hastalıklar kapsamında özellikle staphylococcus aureus aranır.

5- BoÄaz Kültürü
Gıda sektöründe çalıÅan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Yine bulaÅıcı hastalıklar kapsamında boÄazda beta hemolitik streptekok aranır.

6- El Kültürü
Gıda sektöründe çalıÅan isçiler için gerekli bir tetkiktir. BulaÅıcı hastalık riskine karÅı yapılır.

7- Hepatit B Taraması
Gıda sektöründe çalıÅan isçiler için gerekli bir testtir. Hepatit B bulaÅma riskine karÅı yapılır.

8- Hepatit B Asisi (Taraması Negatif Çıkanlara)
Hepatit B taraması negatif çıkan isçilere yapılan aÅıdır.

9- Grip Asisi
Gıda sektöründe çalıÅan iÅçiler için gerekli bir tetkiktir. BulaÅıcı hastalık riskine karÅı yapılır.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN