|
|
|
|
|
|
 

 
  HİZMETLER

» İSG MÜHENDİSLİK  

Ä°Åçilerin çalıÅma ortamlarının saÄlık Åartlarına uygunluÄu ve rahatlıÄı iÅ verimini artıran en önemli etkendir. Ä°Åyerleri çalıÅma ortamları düÅünüldüÄünde iÅçi ve makine arasında bir denge söz konusudur. SaÄlıklı ve baÅarılı bir çalıÅma hayatı açısından bu dengenin iyi oluÅturulması gerekmektedir. Bu baÄlamda 4857 sayılı iÅ kanunu kapsamında çıkarılan "Ä°Åçi saÄlıÄı ve iÅ güvenliÄi" tüzüÄünün; 207, 208, 209, 223, 227 ve 244 maddeleri makinelerin periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılınmıÅtır.

Mühendislik sektöründeki tecrübemiz ve güvenilirliÄimiz ile iÅyeri güvenliÄi ve iÅçilerin çalıÅma ortamlarının saÄlık Åartlarına uygunluÄu için gerekli hizmetleri yeterli alet ve donanıma sahip, alanlarında deneyimli Mühendis kadromuz ile vermekteyiz.

1- Kazanların Periyodik Testi (Buhar kazanı, Kalorifer kazanı v.s.)

14765 sayılı tüzügün 207 maddesi uyarınca iÅyerlerinde bulunan kazanların basınç testlerinin yapılması ve baglantılarının yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 3 ay süreyle kullanılmayan kazanların kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlemesi uygun görülmüÅtür.

2- Kompresörlerin Periyodik Testi

14765 sayılı tüzügün 244 maddesi uyarınca iÅyerlerinde bulunan kompresörlerin basınç testlerinin yapılması ve yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 3 ay süreyle kullanılmayan kompresörlerin kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüÅtür.

3- Kaldırma Araçlarının Periyodik Testleri

14765 sayılı tüzügün 378 maddesi uyarınca iÅyerlerinde bulunan kaldırma araçlarının 3 ayda bir olmak üzere periyodik testlerinin yapılması ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüÅtür.

4- Forklift, Lift, YükAsansörü, PeriyodikTesti

14765 sayılı tüzügün 378 maddesi uyarınca iÅyerlerinde bulunan Forklitt, Lift ve Yük Asansörlerinin 3 ayda 1 olmak üzere periyodik testlerinin yapılması ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüÅtür.

5- Elektrik Tesisatı ve Topraklama Kontrolü (Nokta baÅı)

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmenliginin Ek-N ve Ek-P uyarınca iÅyerlerinde bulunan Elektrik Tesisatı ve Topraklama kontrolü yılda bir kez olmak üzere periyodik testleri yapılması ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüÅtür.

6- ParatonerTopraklama Kontrolü

S 622 Sayılı Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları Maddesi 2.11.2. ve iÅçi SaÄlıÄı ve iÅ GüvenliÄi TüzüÄü Madde 343 uyarınca iÅyerlerinde bulunan Paratoner Topraklama kontrolü yılda 1 kez olmak üzere periyodik olarak yaptırılması ve yeterliliÄi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüÅtür.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN