|
|
|
|
|
|
 

 
  HİZMETLER

» ORTAM MARUZİYET FAKTÖRLERİNİN ÖLÇÜMLERİ  

Ä°ç Ortam Gürültü ve TitreÅim Ölçümleri, bulunulan ortamda teçhizattan kaynaklanan gürültü ve titreÅimin ölçülmesidir.

Maruziyet Gürültü ve TitreÅim Ölçümleri ise, bulunan alanda çalıÅanların karÅı karÅıya kalması gereken sınırın ölçülmesidir. Maruziyet sınırı aÅıldıÄında gerekli tedbirler alınmalıdır.

ÇARE Ä°SG, Ortam ölçümlerinizi yapar. Ve ölçüm sonrası çıkacak sonucu raporlayarak firmaya sunar.

EÄer çıkan gürültü maruziyet sınırını aÅıyor ise, ortamda gerekli iyileÅtirmelerin yapılması gerekir. Bunun çalıÅmaları yine ÇARE Ä°SG tarafından yürütülür.

EÄer ekipman veya cihazda herhangi bir Åekilde gürültü veya titreÅimi maruziyet sınırının altına çekme Åansı yoksa, gerekli kiÅisel koruyucu ekipmanlarını firmaya ve çalıÅanlarına önererek, bu ekipmanların kullanılmasını saÄlar.

Ölçümlerde Hedef: ÇalıÅanların saÄlıklarının korunmasıdır. 

ÇARE Ä°SG’nın Maruziyet Ölçümlerinde izlediÄi politika firmadan firmaya deÄiÅikliklik göstermektedir. Her firmaya, kendisine özel çözümler sunulmaktadır.

ÖrneÄin, iÅyerinin deÄiÅik noktalarında yapılan ölçümlerin tamamı maruziyet sınır deÄerlerini aÅıyor ise, bölüm giriÅine "Bu Bölümde Kulak Koruyucusu Kullanmadan ÇalıÅmak Yasaktır" türünden bir ikaz ÇARE Ä°SG tarafından yazılır ve bölümdeki tüm çalıÅanların kulak koruyucusu kullanmaları saÄlanır. 

Ya da iÅyerinin bazı bölümlerinde yapılan ölçümler maruziyet sınırının altında olmakla birlikte, bazı tezgâhlarda çalıÅan operatörler gürültüye maruz kalıyorlarsa, bu durumda ilgili tezgâhın yanına "Kulak Koruyucusu Kullan" ikazı ÇARE Ä°SG tarafından konulur ve operatörün bu koruyucuyu kullanması saÄlanır.,

Esas Yapılması Gereken: Tezgâh ve makinelerde çalıÅan operatörlerin maruziyetinin tespiti olmalıdır.

ÇARE Ä°SG, Bu ölçümleri yerleÅim planı üzerinde de gösterir ve çalıÅma sahasına "Gürültü Haritası”nı asar.

"Gürültü Haritası" iÅyerinin tamamını kapsamalıdır. Maruziyet sınırının altında deÄer taÅıyan bölümleri yerleÅim planı üzerinde gösterir. Böylelikle ÇARE Ä°SG, fabrikanın tüm bölümlerindeki durumu iÅverene göstermektedir.

Bu harita aynı zamanda, maruziyet bulunan yerlerde çalıÅanların kulak koruyucusu kullanmalarını takip etmek açısından da çok faydalıdır. Bu sebeple saha kontrolü yaparken ÇARE Ä°SG Uzmanlarının Åirketin belirli yerlerine astıracaÄı bu haritalardan faydalanabilirsiniz.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN