|
|
|
|
|
|
 

 
  HİZMETLER

» SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DANIŞMANLIĞI  

1.Sosyal Güvenlik Hukuku DanıÅmanlık ve EÄitim Hizmetleri

 • Sosyal güvenlik mevzuatı hakkında yönetici ve ilgili personele eÄitim verilmesi,
 • Sosyal güvenlikle ilgili firma toplantılarına iÅtirak edilmesi,
 • Sigortalı iÅe giriÅ ve iÅten çıkıŠbildirimlerinin kontrolü,
 • Ä°Åkolu kodu tespitinde teknik danıÅmanlık sunulması,
 • SGK ile yapılacak yazıÅmaların incelenerek katkıda bulunulması,
 • SGK ile ilgili internet üzerinden yapılacak iÅlemlerde teknik destek verilmesi,
 • ÇSGB teftiÅlerine iÅyerinin hazırlanması, teftiÅe nezaret edilmesi ve teftiÅ sonrası teknik destek saÄlanması.

 

2.Sosyal Güvenlik Hukuku Denetim ve Raporlama Hizmetleri

 • Ä°Åletme kayıt ve prosedürlerinin iÅletme somut koÅullarına göre 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yerinde incelenmesi,
 • Sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması,
 • Özlük dosyalarının incelenmesi,
 • Bordrolama sisteminin kontrolü ve eksikliklerin tespit edilmesi.


3.Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kapsamında Hukuki UyuÅmazlıkların Çözümlenmesi

 • Sosyal Güvenlik Hukuku açısından iÅ kazası ve meslek hastalıklarının deÄerlendirilmesi,
 • Ä°lk sermaye peÅin deÄeri hesabının yapılması,
 • Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki uyuÅmazlıkların çözümüne teknik destek saÄlanması,
 • Ä°Å ve Ä°dare Mahkemeleri nezdinde hukuki uyuÅmazlıkların çözümlenmesine teknik destek verilmesi,
 • Ä°Åçi ve iÅveren uyuÅmazlıklarında hukuki destek saÄlanması.

4.Sosyal Güvenlik Hukuku EÄitimleri

 • Asgari Ä°Åçilik Uygulaması EÄitimi
 • Ä°dari Para Cezaları EÄitimi
 • Aylık Prim Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi EÄitimi
 • Ä°Åverenlerin Prim Borçları Açısından Sorumlulukları EÄitimi
 • Ä°Åyeri Tescilleri EÄitimi
 • Prim Borçlarının Ertelenmesi EÄitimi
 • Prime Esas Kazançlar EÄitimi
 • Ä°Åkolu Kodu ve Tehlike Sınıfları EÄitimi
 • Ä°Å Kazaları ve Meslek Hastalıkları Ä°le Ä°lgili Yürütülmesi Gereken Ä°Ålemler EÄitimi
 • YurtdıÅı Ä°Åçilikte Sosyal Güvenlik Uygulamaları EÄitimi
 • Re'sen Prim Tahakkuku ve Ä°tirazlar EÄitimi
 • Hizmet Tespit Davaları EÄitimi
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Ä°dari Ä°Ålemlerin Düzenlenmesi EÄitimi


1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN